Arbeidsoppgaver:

  • Brønn/Bore leder offshore
  • Operasjonsleder Boring/Brønn
  • Ingeniøroppgaver Boring/Brønn
  • Døråpner for ny teknologi inn mot operatørselskaper


KAM Consulting AS har 15 år erfaring fra Bore og Brønnoperasjoner på norsk sokkel og 4 år i utlandet med operasjoner i Sibir, Turkmenistan og Azerbaijan. (Både onshore og offshore i Det Kaspiske hav)